OEM รับผลิตไอศกรีม

บริษัท ภัทรินทร์ฟู้ด จำกัด รับ OEM ผลิตไอศกรีมชนิดต่างๆ ทุกประเภท ด้วยโรงงานผลิตได้มาตรฐาน รับพัฒนาสูตรไอศกรีม เบเกอรี่ อาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท สำหรับลูกค้าที่ต้องการผลิตสินค้าเป็นแบรนด์ของตัวเอง

ตัวอย่างสินค้าที่เราพัฒนามาแล้วแล้วเบื้องต้น

  • โมจิไอศกรีม

  • ไอศกรีมผลไม้แบบแท่ง

  • ไอศกรีมรสชาติต่างๆ

  • ไอศกรีมรสชาติต่างๆ

  • ไอศกรีมมาร์ชเมลโล่

  • สอดไส้ไอศกรีม