สิทธิพิเศษ
Master Franchise

สิทธิพิเศษ Master Franchise 2

สิทธิพิเศษ Master Franchise

 1. ได้สิทธิขายสินค้าราคาส่งของแฟรนไชส์ตัวนั้นๆ ในอัตราเดียวกับโรงงานผลิต
 2. ได้รับสินค้าในอัตราราคาส่งพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขจำนวนและวิธีการขนส่งที่กำหนด
 3. ได้รับสิทธิส่วนแบ่ง % จากการแนะนำขายแฟรนไชส์
 4. ได้รับการแต่งตั้งสิทธิ์ ดูแลการขยายสาขา ณ.ตำแหน่งพื้นที่ที่ดูแลนั้นๆ

เงื่อนไขการสมัคร Master Franchise

 1. Master Franchise จะต้องเป็นเจ้าของชุดแฟรนไชส์ร้านต้นแบบ ชุดครบเซ็ท (39,900บาท) ของแฟรนไชส์นั้นๆ เท่านั้น (แฟรนไชส์ชุดอื่นๆไม่เข้าเกณฑ์)
 2. จำกัดสิทธิเพียงอำเภอละ 1 ท่าน/แฟรนไชส์ เท่านั้น กรุณาตรวจสอบพื้นที่ของท่านกับ Admin
 3. ต้องมีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีใจรักในการขายสินค้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งสินค้า แบบอัตราพิเศษ

 1. ข้อกำหนดเรื่องชนิดสินค้าและจำนวน
  – ตัวแทนจะต้องทำการสั่งสินค้าชนิดเดียวกัน ตามจำนวนที่บริษัทกำหนด ต่อครั้ง** เท่านั้น ไม่สามารถใส่มากหรือน้อยกว่า หรือ ผสมสินค้าอื่นๆได้
 2. ข้อกำหนดเรื่องการขนส่ง
  – ต่างจังหวัดจะต้องสามารถรับสินค้าทาง สถานีรถไฟ ได้เท่านั้น ไม่สามารถส่งโดยวิธีอื่นได้
  – โดยลูกค้าต้องเป็นผู้แจ้ง ชื่อสถานีรถไฟใกล้บ้าน ที่เดินทางไปรับสินค้าด้วยตนเองได้สะดวก ณ. เวลาที่สินค้าถึง
  – ทางบริษัทสงวนสิทธิ์เป็นผู้ระบุเวลาและวิธีการจัดส่ง และงดเว้นการจัดส่งโดยวิธีอื่นๆ ทุกกรณี
 3. ข้อกำหนดเรื่องรอบการสั่งสินค้า
  – รอบการสั่งสินค้าจะต้องทำการสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 วัน ไม่สามารถสั่งตามรอบสินค้าปกติได้
 4. ข้อกำหนดเรื่องการยกเลิก
  – ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ปรับราคาส่งเป็นเรทปกติได้ทันที
  – ในกรณีลูกค้าไม่สามารถทำตามข้อกำหนดที่บริษัทระบุ ในข้อ 1-3 ได้
  – เช่น ไม่สามารถรับสินค้าตามวิธีการที่บริษัทระบุ หรือ ไม่สามารถสั่งสินค้าชนิดเดียวกันครั้งละเต็มลังตามจำนวน ที่ระบุได้

หมายเหตุ
** ไอติมทอดหัวใจ 420 ลูก/ลัง , ไอติมทอดจัมโบ้ 320 ลูก/ลัง , โมจิไอศกรีม 640 ลูก/ลัง, มาร์ชเมลโล่ไอศกรีมเผา 320 ลูก/ลัง (ไม่สามารถใส่สินค้าชนิดอื่นหรือรวมสินค้าอื่นได้ ไม่สามารถสั่งน้อยหรือมากกว่าจำนวนที่ระบุนี้ได้)

 1. ได้รับราคาส่งสินค้าในอัตราพิเศษ เรทศูนย์กระจายสินค้า ภายใต้เงื่อนไขการจัดส่งที่บริษัทกำหนด
 2. ได้รับ % จากการขาย แฟรนไชส์ (ให้กับเฉพาะผู้ที่มาติดต่อกับ Master โดยตรง)
 3. ได้รับสิทธิ์ ดูแลการขยายสาขา ณ.ตำแหน่งพื้นที่ที่ดูแลนั้นๆ (ให้กับเฉพาะผู้ที่มาติดต่อกับ Master โดยตรง)
 4. ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ศุนย์กระจายสินค้าของแฟรนไชส์นั้นๆ
 5. ได้รับสิทธิ์ สามารถจำหน่ายแฟรนไชส์ให้ผู้ที่เข้ามาติดต่อได้โดยตรง
  (ขึ้นอยู่กับขนาดจังหวัด และ ความสามารถในการดูแล)

หมายเหตุ

 • บริษัทสามารถยกเลิกสัญญา Master Frahchise ได้ตลอดเวลา หาก Master ไม่มียอดการสั่งสินค้าหรือมียอดต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน
 • สิทธิ์ในข้อ 2-4 จะเป็น สิทธิ์ที่ (ให้กับเฉพาะผู้ที่มาติดต่อกับ Master โดยตรง) เท่านั้น
 • Master Franchise จะได้รับ % และ ได้รับอนุญาตให้ขายสินค้าให้กับคู่ค้า ที่เข้ามาติดต่อกับ Master โดยตรงเท่านั้น