บริการให้ยืมชุดแฟรนไชส์

ให้ยืมชุดแฟรนไชส์ สำหรับลูกค้าที่ต้องการลงขายสินค้า ออกขาย ณ.งานประจำปี

งานอีเว้นท์ หรือ งานกิจกรรมต่างๆ เป็นระยะเวลาสั้นๆ ไม่เกิน 7-15 วัน

โดยมีเงื่อนไขดังนี้ :

  • วางเงินประกัน 10,000 บาท (ได้รับคืนหลังคืนชุดแฟรนไชส์)
  • ต้องลงขายเฉพาะสินค้าของทางบริษัท แต่เพียงอย่างเดียว ณ.จุดขาย
  • สั่งจองยืมชุดแฟรนไชส์ ล่วงหน้า 7-10 วัน ทำการ
  • ขายในทำเล หรือ ทำเลเป้าหมาย ที่บริษัทเห็นชอบว่าให้ยืมชุดแฟรนไชส์ได้
  • มารับและคืนชุดแฟรนไชส์ เอง ณ.ที่ตั้งบริษัท
  • ให้ยืมในรัศมี ไม่เกิน 100 กม. จาก กทม.
  • มีสัญญาเป็นไปตามที่บริษัท กำหนด