ตัวแทนกระจายสินค้า

ตัวแทนกระจายสินค้า 2

สิทธิประโยชน์ตัวแทนกระจายสินค้า

 1. ได้รับสิทธิขายปลีก – ส่ง ส่งสินค้า ในอัตราเดียวกับโรงงานผลิต
 2. ได้รับสิทธิส่วนแบ่ง % จากการแนะนำขายแฟรนไชส์
 3. ได้รับสินค้าในเรทศูนย์กระจายสินค้า ภายใต้เงื่อนไขจำนวนและวิธีการขนส่งที่กำหนด

เงื่อนไขการสมัครตัวแทนกระจายสินค้า

 1. จะต้องเป็นแฟรนไชส์ซีของสินค้านั้นๆอยู่แล้ว
 2. ผ่านการประเมินจากบริษัท ว่าผ่านเกณฑ์การเป็นตัวแทนกระจายสินค้า
 3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีใจรักในการขายสินค้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งสินค้าและการขนส่ง

 1. ข้อกำหนดเรื่องชนิดสินค้าและจำนวน
  – ตัวแทนจะต้องทำการสั่งสินค้าชนิดเดียวกัน ตามจำนวนที่บริษัทกำหนด ต่อครั้ง** เท่านั้น ไม่สามารถใส่มากหรือน้อยกว่า หรือ ผสมสินค้าอื่นๆได้
 2. ข้อกำหนดเรื่องการขนส่ง
  – ต่างจังหวัดจะต้องสามารถรับสินค้าทาง สถานีรถไฟ ได้เท่านั้น ไม่สามารถส่งโดยวิธีอื่นได้
  – โดยลูกค้าต้องเป็นผู้แจ้ง ชื่อสถานีรถไฟใกล้บ้าน ที่เดินทางไปรับสินค้าด้วยตนเองได้สะดวก ณ. เวลาที่สินค้าถึง
  – ทางบริษัทสงวนสิทธิ์เป็นผู้ระบุเวลาและวิธีการจัดส่ง และงดเว้นการจัดส่งโดยวิธีอื่นๆ ทุกกรณี
 3. ข้อกำหนดเรื่องรอบการสั่งสินค้า
  – รอบการสั่งสินค้าจะต้องทำการสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 วัน ไม่สามารถสั่งตามรอบสินค้าปกติได้
 4. ข้อกำหนดเรื่องการยกเลิก
  – ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ปรับราคาส่งเป็นเรทปกติได้ทันที
  – ในกรณีลูกค้าไม่สามารถทำตามข้อกำหนดที่บริษัทระบุ ในข้อ 1-3 ได้
  – เช่น ไม่สามารถรับสินค้าตามวิธีการที่บริษัทระบุ หรือ ไม่สามารถสั่งสินค้าชนิดเดียวกันครั้งละเต็มลังตามจำนวน ที่ระบุได้

หมายเหตุ
** ไอติมทอดหัวใจ 420 ลูก/ลัง , ไอติมทอดจัมโบ้ 320 ลูก/ลัง , โมจิไอศกรีม 640 ลูก/ลัง, มาร์ชเมลโล่ไอศกรีมเผา 320 ลูก/ลัง (ไม่สามารถใส่สินค้าชนิดอื่นหรือรวมสินค้าอื่นได้ ไม่สามารถสั่งน้อยหรือมากกว่าจำนวนที่ระบุนี้ได้)

 1. ได้รับราคาส่งสินค้าในอัตราพิเศษ เรทศูนย์กระจายสินค้า ภายใต้เงื่อนไขการจัดส่งที่บริษัทกำหนด
 2. ได้รับ % จากการขาย แฟรนไชส์ (ให้กับเฉพาะผู้ที่มาติดต่อกับ ตัวแทนฯ โดยตรง)
 3. ได้รับสิทธิ์ ดูแลการขยายสาขา ณ.ตำแหน่งพื้นที่ที่ดูแลนั้นๆ (ให้กับเฉพาะผู้ที่มาติดต่อกับ ตัวแทนฯ โดยตรง)
 4. ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ศุนย์กระจายสินค้าของแฟรนไชส์นั้นๆ

หมายเหตุ

 • บริษัทสามารถยกเลิกสัญญา ตัวแทนกระจายสินค้า ได้ตลอดเวลา หาก ตัวแทนกระจายสินค้า ไม่มียอดการสั่งสินค้าหรือมียอดต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน
 • สิทธิ์ในข้อ 2-4 จะเป็น สิทธิ์ที่ (ให้กับเฉพาะผู้ที่มาติดต่อกับ ตัวแทนกระจายสินค้า โดยตรง) เท่านั้น
 • ตัวแทนกระจายสินค้า จะได้รับ % และ ได้รับอนุญาตให้ขายสินค้าให้กับคู่ค้า ที่เข้ามาติดต่อกับ ตัวแทนกระจายสินค้า โดยตรงเท่านั้น