รับจัดเลี้ยงไอศกรีมทุกชนิด

1. ภัทรินทร์ไอศกรีม

บริการจัดเลี้ยงไอศกรีมกะทิสด

ขั้นต่ำ 100 ท่าน

ราคาเริ่มต้น 35 บาท/ท่าน

พนักงานบริการแบบมืออาชีพ

2. i-Mochi โมจิไอศกรีม

บริการจัดเลี้ยงโมจิไอศกรีม

ขั้นต่ำ 100 ท่าน

ราคาเริ่มต้น 35 บาท/ท่าน

พนักงานบริการแบบมืออาชีพ

3. ไอศกรีมทอด

บริการจัดเลี้ยงไอศกรีมทอด

ขั้นต่ำ 100 ท่าน

ราคาเริ่มต้น 35 บาท/ท่าน

พนักงานบริการแบบมืออาชีพ

4. ชะลอมไอศกรีม

บริการจัดเลี้ยง ไอศกรีมผลไม้แบบแท่ง

ขั้นต่ำ 100 ท่าน

ราคาเริ่มต้น 35 บาท/ท่าน

พนักงานบริการแบบมืออาชีพ